Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0125(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0037/2018

Indgivne tekster :

A8-0037/2018

Forhandlinger :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Afstemninger :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0275

Protokol
Mandag den 2. juli 2018 - Strasbourg

15. Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Françoise Grossetête forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere: Ioan Mircea Paşcu (ordfører for udtalelse fra AFET) og Esteban González Pons (ordfører for udtalelse fra BUDG).

Taler: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Talere: Anneleen Van Bossuyt (ordfører for udtalelse fra IMCO), Theodor Dumitru Stolojan for PPE-Gruppen, Edouard Martin for S&D-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, Dominique Riquet for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Bullock for EFDD-Gruppen, Christelle Lechevalier for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Lefteris Christoforou, Carlos Zorrinho, Anna Elżbieta Fotyga, Olaf Stuger og Eugen Freund.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Dariusz Rosati, Arne Lietz, Notis Marias, João Ferreira, Maria Spyraki, Maria Grapini og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere: Elżbieta Bieńkowska og Françoise Grossetête.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.7 i protokollen af 3.7.2018.

Seneste opdatering: 19. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik