Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0125(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0037/2018

Ingediende teksten :

A8-0037/2018

Debatten :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Stemmingen :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0275

Notulen
Maandag 2 juli 2018 - Straatsburg

15. Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de EU [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Françoise Grossetête leidt het verslag in.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ioan Mircea Paşcu (rapporteur voor advies van de Commissie AFET) en Esteban González Pons (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG).

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anneleen Van Bossuyt (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Theodor Dumitru Stolojan, namens de PPE-Fractie, Edouard Martin, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Dominique Riquet, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Bullock, namens de EFDD-Fractie, Christelle Lechevalier, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Lefteris Christoforou, Carlos Zorrinho, Anna Elżbieta Fotyga, Olaf Stuger en Eugen Freund.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dariusz Rosati, Arne Lietz, Notis Marias, João Ferreira, Maria Spyraki, Maria Grapini en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en Françoise Grossetête.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.7 van de notulen van 3.7.2018.

Laatst bijgewerkt op: 19 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid