Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0125(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0037/2018

Teksty złożone :

A8-0037/2018

Debaty :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Głosowanie :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0275

Protokół
Poniedziałek, 2 lipca 2018 r. - Strasburg

15. Europejski program rozwoju przemysłu obronnego ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE [COM(2017)0294 - C8-0180/2017- 2017/0125(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Françoise Grossetête przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Ioan Mircea Paşcu (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET) i Esteban González Pons (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG).

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali: Anneleen Van Bossuyt (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Theodor Dumitru Stolojan w imieniu grupy PPE, Edouard Martin w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Dominique Riquet w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Bullock w imieniu grupy EFDD, Christelle Lechevalier w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Lefteris Christoforou, Carlos Zorrinho, Anna Elżbieta Fotyga, Olaf Stuger i Eugen Freund.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Dariusz Rosati, Arne Lietz, Notis Marias, João Ferreira, Maria Spyraki, Maria Grapini i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrały: Elżbieta Bieńkowska i Françoise Grossetête.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.7 protokołu z dnia 3.7.2018.

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności