Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0125(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0037/2018

Texte depuse :

A8-0037/2018

Dezbateri :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Voturi :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0275

Proces-verbal
Luni, 2 iulie 2018 - Strasbourg

15. Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Françoise Grossetête și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Au intervenit: Ioan Mircea Paşcu (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET) și Esteban González Pons (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG).

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Au intervenit: Anneleen Van Bossuyt (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Theodor Dumitru Stolojan, în numele Grupului PPE, Edouard Martin, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Dominique Riquet, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Bullock, în numele Grupului EFDD, Christelle Lechevalier, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Lefteris Christoforou, Carlos Zorrinho, Anna Elżbieta Fotyga, Olaf Stuger și Eugen Freund.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dariusz Rosati, Arne Lietz, Notis Marias, João Ferreira, Maria Spyraki, Maria Grapini și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit: Elżbieta Bieńkowska și Françoise Grossetête.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.7 al PV din 3.7.2018.

Ultima actualizare: 19 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate