Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0125(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0037/2018

Predkladané texty :

A8-0037/2018

Rozpravy :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Hlasovanie :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0275

Zápisnica
Pondelok, 2. júla 2018 - Štrasburg

15. Program rozvoja európskeho obranného priemyslu ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Françoise Grossetête uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Ioan Mircea Paşcu (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko) a Esteban González Pons (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anneleen Van Bossuyt (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Theodor Dumitru Stolojan v mene skupiny PPE, Edouard Martin v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Dominique Riquet v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Bullock v mene skupiny EFDD, Christelle Lechevalier v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Lefteris Christoforou, Carlos Zorrinho, Anna Elżbieta Fotyga, Olaf Stuger a Eugen Freund.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Dariusz Rosati, Arne Lietz, Notis Marias, João Ferreira, Maria Spyraki, Maria Grapini a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Françoise Grossetête.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.7 zápisnice zo dňa 3.7.2018.

Posledná úprava: 19. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia