Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0125(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0037/2018

Ingivna texter :

A8-0037/2018

Debatter :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Omröstningar :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0275

Protokoll
Måndagen den 2 juli 2018 - Strasbourg

15. Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Françoise Grossetête redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Ioan Mircea Paşcu (föredragande av yttrande från utskottet AFET) och Esteban González Pons (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Anneleen Van Bossuyt (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Theodor Dumitru Stolojan för PPE-gruppen, Edouard Martin för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Dominique Riquet för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Bullock för EFDD-gruppen, Christelle Lechevalier för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Lefteris Christoforou, Carlos Zorrinho, Anna Elżbieta Fotyga, Olaf Stuger och Eugen Freund.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Dariusz Rosati, Arne Lietz, Notis Marias, João Ferreira, Maria Spyraki, Maria Grapini och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Françoise Grossetête.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.7 i protokollet av den 3.7.2018.

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy