Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0389(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0300/2017

Внесени текстове :

A8-0300/2017

Разисквания :

PV 02/07/2018 - 16
CRE 02/07/2018 - 16

Гласувания :

PV 03/07/2018 - 11.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0276

Протокол
Понеделник, 2 юли 2018 г. - Страсбург

16. Интегрираната статистика за земеделските стопанства ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегрираната статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

Maria Gabriela Zoană представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се: Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, Nicola Caputo, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Paolo De Castro и Tibor Szanyi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Maria Gabriela Zoană.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.8 от протокола от 3.7.2018 г.

Последно осъвременяване: 19 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност