Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2275(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0187/2018

Внесени текстове :

A8-0187/2018

Разисквания :

PV 02/07/2018 - 18
CRE 02/07/2018 - 18

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0292

Протокол
Понеделник, 2 юли 2018 г. - Страсбург

18. Следващи стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно следващи стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове [2017/2275(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Charles Goerens (A8-0187/2018)

Charles Goerens представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Daniela Aiuto (докладчик по становището на комисията FEMM), Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Liliana Rodrigues, от името на групата S&D, Nosheena Mobarik, от името на групата ECR, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Jörg Meuthen, от името на групата EFDD, Franz Obermayr, от името на групата ENF, Edouard Martin, Marek Jurek, Jordi Solé, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Sirpa Pietikäinen, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Julie Ward и Seán Kelly.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Charles Goerens.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.13 от протокола от 4.7.2018 г.

Последно осъвременяване: 19 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност