Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2272(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0221/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0221/2018

Συζήτηση :

PV 02/07/2018 - 19
CRE 02/07/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2018 - 11.12
CRE 03/07/2018 - 11.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0280

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο

19. Κλιματική διπλωματία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη διπλωματία στον τομέα του κλίματος [2017/2272(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Συνεισηγητές: Arne Lietz και Jo Leinen (A8-0221/2018)

Οι Arne Lietz και Jo Leinen παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Francesc Gambús, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soledad Cabezón Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Sirpa Pietikäinen, Francisco Assis, Νότης Μαριάς, Julia Reid, Seán Kelly, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Lynn Boylan, Mireille D'Ornano και Μαρία Σπυράκη.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Arne Lietz και Jo Leinen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου