Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2040(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0230/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0230/2018

Συζήτηση :

PV 02/07/2018 - 20
CRE 02/07/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0312

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο

20. 73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο όσον αφορά την 73η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών [2018/2040(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Eugen Freund (A8-0230/2018)

Ο Eugen Freund παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jo Leinen, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Elmar Brok και Željana Zovko.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Sirpa Pietikäinen, Κώστας Μαυρίδης και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Eugen Freund.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου