Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 2. juli 2018 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Valgs prøvelse
 7.Undersøgelse af foreneligheden af en opgave, som betros et medlem
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 13.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter)
 14.Arbejdsplan
 15.Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri ***I (forhandling)
 16.Integrerede landbrugsstatistikker ***I (forhandling)
 17.Krænkelser af oprindelige folks rettigheder rundt om i verden (forhandling)
 18.Hen imod en ekstern EU-strategi til bekæmpelse af tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber (forhandling)
 19.Klimadiplomati (forhandling)
 20.Den 73. samling i FN's Generalforsamling (forhandling)
 21.Byers rolle i Unionens institutionelle ramme (kortfattet forelæggelse)
 22.3D-printning: immaterielle rettigheder og civilretligt erstatningsansvar (kortfattet forelæggelse)
 23.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (191 kb)
19/11/2018 12:06
  Deltagerliste (58 kb)
19/02/2019 09:08
 
Protokol (81 kb)
19/11/2018 12:06
  Deltagerliste (11 kb)
19/02/2019 09:08
  Afstemning ved navneopråb (24 kb)
21/12/2018 18:26
 
Protokol (280 kb)
19/11/2018 12:06
  Deltagerliste (61 kb)
19/02/2019 09:08
  Afstemning ved navneopråb (316 kb)
21/12/2018 18:26
Seneste opdatering: 19. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik