Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Έλεγχος των εντολών
 7.Έλεγχος της συμβατότητας αποστολής που ανατέθηκε σε βουλευτή
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 10.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 13.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας ***I (συζήτηση)
 16.Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ***I (συζήτηση)
 17.Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο (συζήτηση)
 18.Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου (συζήτηση)
 19.Κλιματική διπλωματία (συζήτηση)
 20.73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (συζήτηση)
 21.Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης (σύντομη παρουσίαση)
 22.Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη (σύντομη παρουσίαση)
 23.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (231 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (20 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (91 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (24 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (301 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (400 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου