Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 2. juuli 2018 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Volituste kontrollimine
 7.Parlamendiliikmele antud ülesande mandaadiga ühitatavuse kontrollimine
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 13.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)
 14.Tööplaan
 15.Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm ***I (arutelu)
 16.Integreeritud statistika põllumajandusettevõtete kohta ***I (arutelu)
 17.Maailma põlisrahvaste õiguste rikkumine (arutelu)
 18.Varajaste ja sundabielude vastase ELi välisstrateegia väljatöötamise järgmised sammud (arutelu)
 19.Kliimadiplomaatia (arutelu)
 20.Soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 73. istungjärgu kohta (arutelu)
 21.Linnade roll liidu institutsioonilises raamistikus (lühiettekanne)
 22.Kolmemõõtmeline printimine ning sellega seotud probleemid intellektuaalomandiõiguste ja tsiviilvastutuse valdkonnas (lühiettekanne)
 23.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (190 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (20 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (23 kb) 
 
Protokoll (270 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (392 kb) 
Viimane päevakajastamine: 19. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika