Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 2. heinäkuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valtakirjojen tarkastus
 7.Jäsenelle uskotun tehtävän yhteensopivuuden tutkiminen
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelma ***I (keskustelu)
 16.Integroidut maatilatilastot ***I (keskustelu)
 17.Maailman alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaaminen (keskustelu)
 18.Kohti varhais- ja pakkoavioliittojen vastaista EU:n ulkoista strategiaa (keskustelu)
 19.Ilmastodiplomatia (keskustelu)
 20.Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunto (keskustelu)
 21.Kaupunkien asema unionin institutionaalisissa puitteissa (lyhyt esittely)
 22.3D-tulostus: teollis- ja tekijänoikeudet sekä siviilioikeudellinen vastuu (lyhyt esittely)
 23.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (194 kb)
19/11/2018 12:08
  Läsnäololista (58 kb)
19/02/2019 09:08
 
Pöytäkirja (82 kb)
19/11/2018 12:08
  Läsnäololista (11 kb)
19/02/2019 09:08
  Nimenhuutoäänestykset (24 kb)
21/12/2018 18:46
 
Pöytäkirja (276 kb)
19/11/2018 12:08
  Läsnäololista (61 kb)
19/02/2019 09:08
  Nimenhuutoäänestykset (392 kb)
21/12/2018 18:46
Päivitetty viimeksi: 19. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö