Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 2 juli 2018 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Valprövning
 7.Undersökning av förenligheten av ett uppdrag som anförtrotts en ledamot
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater du règlement)
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 11.Inkomna dokument
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 13.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 14.Arbetsplan
 15.Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram ***I (debatt)
 16.Integrerad statistik över jordbruksföretag ***I (debatt)
 17.Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen (debatt)
 18.De nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap (debatt)
 19.Klimatdiplomati (debatt)
 20.FN:s generalförsamlings 73:e session (debatt)
 21.Städernas roll inom unionens institutionella ramar (kortfattad redogörelse)
 22.Friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och skadeståndsansvar (kortfattad redogörelse)
 23.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (193 kb)
19/11/2018 12:16
  Närvarolista (58 kb)
19/02/2019 09:10
 
Protokoll (81 kb)
19/11/2018 12:16
  Närvarolista (11 kb)
19/02/2019 09:10
  Omröstningar med namnupprop (25 kb)
21/12/2018 19:46
 
Protokoll (277 kb)
19/11/2018 12:16
  Närvarolista (61 kb)
19/02/2019 09:10
  Omröstningar med namnupprop (391 kb)
21/12/2018 19:46
Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy