Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 301kWORD 91k
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Έλεγχος των εντολών
 7.Έλεγχος της συμβατότητας αποστολής που ανατέθηκε σε βουλευτή
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 10.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 13.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας ***I (συζήτηση)
 16.Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ***I (συζήτηση)
 17.Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο (συζήτηση)
 18.Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου (συζήτηση)
 19.Κλιματική διπλωματία (συζήτηση)
 20.73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (συζήτηση)
 21.Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης (σύντομη παρουσίαση)
 22.Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη (σύντομη παρουσίαση)
 23.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00.


3. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την επέτειο από τη γέννηση του Nelson Mandela, τιμηθέντα με το Βραβείο Ζαχάρωφ το 1988, ο οποίος ενσάρκωνε τις αρχές της ελευθερίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της συμφιλίωσης, τις αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε συνεργασία με την αποστολή της Νότιας Αφρικής στις Βρυξέλλες, το Κοινοβούλιο συμμετέχει στους εορτασμούς με τη διοργάνωση συναυλίας στη μνήμη του Nelson Mandela στην αίθουσα Yehudi Menuhin. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει επίσης ότι κατά τη διάρκεια της συνόδου Ολομελείας του Σεπτεμβρίου θα υποδεχτεί στο Στρασβούργο την Graça Machel, χήρα του Nelson Mandela.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση για να εκφράσει τη βαθιά ανησυχία του Κοινοβουλίου σχετικά με τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις κατά της κοινότητας των Ρομά στην Ουκρανία, η πιο πρόσφατη εκ των οποίων είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο ενός και τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων. Ο Πρόεδρος απευθύνει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος, εύχεται μια γρήγορη ανάρρωση στα άτομα που τραυματίστηκαν και δηλώνει ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να ζητά ενημέρωση από τις ουκρανικές αρχές σχετικά με τις εξελίξεις.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν η Ska Keller, σχετικά με τα δικαιώματα των Ρομά στην Ουκρανία και σχετικά με τα συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018, και συγκεκριμένα σχετικά με τον ρόλο του Κοινοβουλίου στη «μεταρρύθμιση του Δουβλίνου» (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την παρέμβαση του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της συνόδου αυτής του Συμβουλίου, και επιβεβαιώνει τη θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για το άσυλο και το ζήτημα των ιδίων πόρων), ο Bruno Gollnisch σχετικά με τις βουλευτικές αποζημιώσεις και την εφαρμογή του άρθρου 68 παράγραφος 2, τα μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ο Πρόεδρος δεσμεύεται να εξετάσει το ερώτημα)· και ο Daniele Viotti σχετικά με την απαγόρευση του Gay Pride στην Κωνσταντινούπολη (ο Πρόεδρος επιβεβαιώνει τη θέση του Κοινοβουλίου υπέρ των δικαιωμάτων των τούρκων πολιτών).


5. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αρχές του Λουξεμβούργου κοινοποίησαν τον διορισμό του Claude Turmes ως μέλους της κυβέρνησης με ισχύ από τις 20 Ιουνίου 2018.

Το Σώμα σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το αξίωμα αυτό είναι ασυμβίβαστο με το αξίωμα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του με ισχύ από τις 20 Ιουνίου 2018.

°
° ° °

Οι αρμόδιες αρχές του Λουξεμβούργου κοινοποίησαν επίσης την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Tilly Metz, η οποία αντικαθιστά τον Claude Turmes με ισχύ από τις 20 Ιουνίου 2018, καθώς και την εκλογή του Christophe Hansen, ο οποίος αντικαθιστά την Viviane Reding με ισχύ από τις 2 Σεπτεμβρίου 2018.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση της εκλογής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Tilly Metz και Christophe Hansen καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


6. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Κοινοβούλιο αποφασίζει να επικυρώσει την εντολή του Giuseppe Ferrandino με ισχύ από τις 17 Απριλίου 2018.


7. Έλεγχος της συμβατότητας αποστολής που ανατέθηκε σε βουλευτή

Κατά τη συνεδρίασή της στις 20 Ιουνίου 2018, η επιτροπή JURI εξέτασε, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 του Κανονισμού, τη συμβατότητα με την Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 της προσωρινής αποστολής που ανέθεσε ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας στον Jean Arthuis στον τομέα των ιπποειδών της Γαλλίας, και αποφάσισε ότι η αποστολή αυτή είναι συμβατή με την Πράξη.


8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE, ALDE και Verts/ALE τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

Αντιπροσωπεία στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ-Αρμενίας, ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και ΕΕ-Γεωργίας : Traian Ungureanu αντί της Ramona Nicole Mănescu

Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας : Urmas Paet

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest : Urmas Paet

επιτροπή ITRE: Tilly Metz αντί του Claude Turmes

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία: Tilly Metz αντί του Claude Turmes

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


9. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις πολλών επιτροπών να προχωρήσουν σε διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 69γ, παράγραφος 1 του Κανονισμού:

—   επιτροπή ECON, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD)). Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018

—   επιτροπή ECON, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ, της οδηγίας 2002/47/ΕΚ, της οδηγίας 2012/30/ΕΕ, της οδηγίας 2011/35/ΕΕ, της οδηγίας 2005/56/ΕΚ, της οδηγίας 2004/25/ΕΚ και της οδηγίας 2007/36/ΕΚ (COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD)). Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018

—   επιτροπή ECON, με βάση την έκθεση σχετικά με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD)). Εισηγητής: Peter Simon (A8-0242/2018

—   επιτροπή ECON, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία τροποποιεί την οδηγία 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD)). Εισηγητής: Peter Simon (A8-0243/2018

—   επιτροπή AFCO, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)). Εισηγητής: György Schöpflin (A8-0226/2018

—   επιτροπή JURI, με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)). Εισηγητής: Axel Voss (A8-0245/2018).

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, ένας αριθμός βουλευτών ή μια ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, έως τα μεσάνυχτα αύριο, Τρίτη 3 Ιουλίου 2018, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


10. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, προέβη, μετά από την διακοπή της συνόδου Ολομέλειας του Ιουνίου 2018, στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Οδηγία του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (00018/2018/LEX - C8-0305/2018 - 2016/0070(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (00019/2018/LEX - C8-0304/2018 - 2016/0404(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα (00020/2018/LEX - C8-0306/2018 - 2017/0111(COD)).

°
° ° °

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών, το οποίο προσδιορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης στη Βόρεια Θάλασσα, και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 676/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 (00014/2018/LEX - C8-0298/2018 - 2016/0238(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (SPRFMO) (00017/2018/LEX - C8-0296/2018 - 2017/0056(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά το εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας και τα επίπεδα διαφύλαξης για ορισμένα αποθέματα ρέγγας στη Βαλτική Θάλασσα (00023/2018/LEX - C8-0297/2018 - 2017/0348(COD)

- Κανονισμός του ΕυρωπαΪκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κωδικοποιημένο κείμενο) (00016/2018/LEX - C8-0295/2018 - 2017/0256(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (00002/2018/LEX - C8-0310/2018 - 2015/0277(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντικατάσταση των παραρτημάτων A και Β του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (00025/2018/LEX - C8-0311/2018 - 2017/0189(COD)

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία (00027/2018/LEX - C8-0312/2018 - 2018/0058(COD)).


11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού ΧΧ/2018 [κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα] και της απόφασης 2004/512/ΕΚ, και για την κατάργηση της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.469/2009 περί του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

INTA, ENVI, ITRE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ENVI, TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την κατάργηση του [κανονισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG, IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

BUDG, EMPL, ENVI, TRAN, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, ως μέρους του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

INTA, BUDG, CONT, LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒΙΙΙ) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA, BUDG, ENVI, REGI, LIBE

  • Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
    Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.
    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο επ’ αυτής της προτάσεως.
    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE, INTA, BUDG, ENVI, CULT, LIBE, FEMM

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2018: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2017 (09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλιου για την υπαγωγή των νέων ψυχοτρόπων ουσιών N-φαινυλο-N-[1-(2-φαινυλαιθυλο)πιπεριδιν-4-υλ]κυκλοπρoπανoκαρβοξαμίδιο (κυκλοπροπυλοφεντανύλη) και 2-μεθοξυ-N-φαινυλο-N-[1-(2-φαινυλαιθυλο)πιπεριδιν-4-υλ]ακεταμίδιο (μεθοξυακετυλοφεντανύλη) σε μέτρα ελέγχου (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 του γενικού προϋπολογισμού για το 2018: Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, LIBE

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου (12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: László Tőkés (A8-0177/2018)

- Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου (2017/2269(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: László Tőkés (A8-0179/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν (2017/2056(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

- Έκθεση σχετικά με την πορεία προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου - επόμενα βήματα (2017/2275(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Charles Goerens (A8-0187/2018)

- Έκθεση σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής γαιών (2017/2206(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Francisco Assis (A8-0194/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Franck Proust (A8-0198/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση (αναδιατύπωση) (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

- * Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη φορολόγηση των οχημάτων (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

- Έκθεση σχετικά με τον ρόλο των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης (2017/2037(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

- Έκθεση σχετικά με οδούς επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια (2017/2277(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2017 (09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία - EGF/2017/009 FR Air France) (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 256/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κοινοποίηση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την παράταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη (ASECNA) σχετικά με την ανάπτυξη της δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την παροχή συναφών υπηρεσιών εντός της ζώνης αρμοδιότητας του ASECNA προς όφελος της πολιτικής αεροπορίας (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

- * Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)) - επιτροπή ECON - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Gabriel Mato - Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη διπλωματία στον τομέα του κλίματος (2017/2272(INI)) - επιτροπή AFET - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Arne Lietz - Εισηγητής: Jo Leinen (A8-0221/2018)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου (10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

- Έκθεση σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση, μια πρόκληση στους τομείς των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και της αστικής ευθύνης (2017/2007(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στην Κροατία (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο όσον αφορά την 73η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (2018/2040(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Eugen Freund (A8-0230/2018)

- Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το καθεστώς των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων (2016/2237(INL)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Ιορδανίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0232/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Τουρκίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0233/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών του Λιβάνου που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0234/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών του Ισραήλ που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0235/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Αιγύπτου που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0236/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τυνησίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Τυνησίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0237/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών του Μαρόκου που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0238/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση, από την Επιτροπή, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Αλγερίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0239/2018)


12. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000050/2018) που κατέθεσε ο Markus Pieper, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Ο ορισμός των ΜΜΕ (B8-0031/2018)·

—   (O-000052/2018) που κατέθεσε η Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, προς το Συμβούλιο: Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ και ιδίως για τους "Αμερικανούς λόγω συγκυριών" (B8-0033/2018)·

—   (O-000053/2018) που κατέθεσε η Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, προς την Επιτροπή: Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ και ιδίως για τους "Αμερικανούς λόγω συγκυριών" (B8-0032/2018)·

—   (O-000065/2018) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας (B8-0034/2018).


13. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)

Έχει κατατεθεί η ακόλουθη μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (άρθρο 130β του Κανονισμού):

—   (O-000058/2018) που κατέθεσαν οι Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler και Patricija Šulin, προς την Επιτροπή: Μείζονος σημασίας επερώτηση - Παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών στο Πακιστάν (B8-0035/2018).


14. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Ιουλίου 2018 (PE 624.394/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Πέμπτη

Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού):

Μετά από διαβουλεύσεις με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

Ο τίτλος της συζήτησης για τη «Μολδαβία» θα τροποποιηθεί ως εξής: «Η πολιτική κρίση στη Μολδαβία μετά από την ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου».

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση αυτή.

Τετάρτη

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε από την Ομάδα EFDD μια πρόταση ψηφίσματος η οποία αντιτίθεται στην κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής, με την οποία χορηγείται εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης, όσον αφορά το Ιράν (σημείο 24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2018).

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού, το σημείο αυτό θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών της Τετάρτης 4 Ιουλίου 2018.

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας S&D για την τροποποίηση του τίτλου των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την «Επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό» (σημείο 90 του PDOJ) ως εξής: «Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και ιδίως η επιδημία του Έμπολα».

Παρεμβαίνει η Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και ο Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (36 υπέρ, 151 κατά, 8 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας ENF για την προσθήκη ως τρίτου σημείου του απογεύματος μιας δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την «Κατάσταση στην Τουρκία».

Παρεμβαίνει ο Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE για την προσθήκη ως τρίτου σημείου του απογεύματος μιας δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τα «Αυτόνομα οπλικά συστήματα».

Παρεμβαίνει ο Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΨ (126 υπέρ, 158 κατά, 5 αποχές) το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τετάρτη

Αίτημα των Ομάδων GUE/NGL, ECR και PPE να ψηφιστούν οι εκθέσεις για τη δέσμη μέτρων «Κινητικότητα» με την εξής σειρά: έκθεση Merja Kyllönen (A8-0206/2018) (σημείο 100 του PDOJ), έκθεση Wim van de Camp (A8-0205/2018) (σημείο 99 του PDOJ) και έκθεση Ismail Ertug (A8-0204/2018) (σημείο 98 του PDOJ).

Παρεμβαίνει η Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΗΨ (187 υπέρ, 92 κατά, 9 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ο Πρόεδρος επανέρχεται στην προηγούμενη παρέμβαση του Bruno Gollnisch (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.7.2018) και υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσφατα επιβεβαίωσε τη νομιμότητα της διαδικασίας που εφαρμόστηκε.

Παρεμβαίνει ο Edouard Martin σχετικά με τα αιτήματα των διερμηνέων (ο Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι ο διαλόγος μεταξύ των διαφόρων μερών συνεχίζεται).


15. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Η Françoise Grossetête παρουσιάζει την έκθεσή της.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ioan Mircea Paşcu (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET) και Esteban González Pons (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anneleen Van Bossuyt (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Theodor Dumitru Stolojan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Edouard Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Bullock, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Christelle Lechevalier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Λευτέρης Χριστοφόρου, Carlos Zorrinho, Anna Elżbieta Fotyga, Olaf Stuger και Eugen Freund.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Dariusz Rosati, Arne Lietz, Νότης Μαριάς, João Ferreira, Μαρία Σπυράκη, Maria Grapini και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και Françoise Grossetête.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2018.


16. Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011 [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

Η Maria Gabriela Zoană παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Paolo De Castro και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Franc Bogovič, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Νότης Μαριάς και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Maria Gabriela Zoană.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2018.


17. Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής γαιών [2017/2206(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Francisco Assis (A8-0194/2018)

Ο Francisco Assis παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Florent Marcellesi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Joachim Zeller, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Caterina Chinnici, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Cristian Dan Preda, Merja Kyllönen, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas και Ignazio Corrao.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Csaba Sógor, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Xabier Benito Ziluaga και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Francisco Assis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2018.


18. Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πορεία προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου - επόμενα βήματα [2017/2275(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Charles Goerens (A8-0187/2018)

Ο Charles Goerens παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Daniela Aiuto (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liliana Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nosheena Mobarik, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Edouard Martin, Marek Jurek, Jordi Solé, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Sirpa Pietikäinen, Maria Gabriela Zoană, Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná, Ignazio Corrao, Γεώργιος Επιτήδειος, Michaela Šojdrová, Julie Ward και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Charles Goerens.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2018.


19. Κλιματική διπλωματία (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη διπλωματία στον τομέα του κλίματος [2017/2272(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Συνεισηγητές: Arne Lietz και Jo Leinen (A8-0221/2018)

Οι Arne Lietz και Jo Leinen παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Francesc Gambús, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soledad Cabezón Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Sirpa Pietikäinen, Francisco Assis, Νότης Μαριάς, Julia Reid, Seán Kelly, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Lynn Boylan, Mireille D'Ornano και Μαρία Σπυράκη.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Arne Lietz και Jo Leinen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2018.


20. 73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο όσον αφορά την 73η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών [2018/2040(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Eugen Freund (A8-0230/2018)

Ο Eugen Freund παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jo Leinen, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Elmar Brok και Željana Zovko.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Sirpa Pietikäinen, Κώστας Μαυρίδης και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Eugen Freund.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2018.


21. Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης [2017/2037(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

Ο Kazimierz Michał Ujazdowski προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Νότης Μαριάς και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2018.


22. Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση, μια πρόκληση στους τομείς των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και της αστικής ευθύνης [2017/2007(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

Η Joëlle Bergeron προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Νότης Μαριάς και Marie-Christine Boutonnet.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2018.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

23. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Ivan Štefanec, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Mirosław Piotrowski, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Solé, Νεοκλής Συλικιώτης, Tiziana Beghin, Dobromir Sośnierz, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Lívia Járóka, Wajid Khan, Νότης Μαριάς, Yana Toom, Stanislav Polčák, Răzvan Popa, Angel Dzhambazki, Andrea Bocskor, Claudiu Ciprian Tănăsescu και Julie Ward.


24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 624.394/OJMA).


25. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.49.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Γραμματικάκης, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Albiol Guzmán, Atkinson, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου