Indeks 
Zapisnik
PDF 273kWORD 81k
Ponedjeljak, 2. srpnja 2018. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjave Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 5.Sastav Parlamenta
 6.Provjera valjanosti mandata
 7.Ispitivanje spojivosti zadaće povjerene zastupniku
 8.Sastav odbora i izaslanstava
 9.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 10.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 11.Podnošenje dokumenata
 12.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 13.Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)
 14.Plan rada
 15.Europski program industrijskog razvoja u području obrane ***I (rasprava)
 16.Integrirana statistika na razini poljoprivrednih gospodarstava ***I (rasprava)
 17.Kršenje prava autohtonih naroda u svijetu (rasprava)
 18.Ususret vanjskoj strategiji EU-a protiv ranih i prisilnih brakova (rasprava)
 19.Klimatska diplomacija (rasprava)
 20.73. zasjedanje Opće skupštine UN-a (rasprava)
 21.Uloga gradova u institucionalnom okviru Unije (kratko predstavljanje)
 22.Trodimenzionalni ispis: prava intelektualnoga vlasništva i građanskopravna odgovornost (kratko predstavljanje)
 23.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 25.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se sjednica koja je prekinuta u četvrtak 14. lipnja 2018.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:00 h.


3. Izjave Predsjedništva

Predsjednik je podsjetio na stogodišnjicu rođenja Nelsona Manedele, dobitnika Nagrade Saharov za 1988. te utjelovljenje načela slobode, jednakosti, pravde i pomirenja, vrijednosti koje su u samom srcu Europske unije i Parlamenta. U suradnji s predstavništvom Južnoafričke Republike u Bruxellesu, Parlament sudjeluje u obilježavanju te obljetnice te će u čast Nelsona Mandele organizirati koncert u dvorani Yehudi Menuhin. Predsjednik je također obavijestio da će tijekom rujanske plenarne sjednice u Strasbourgu ugostiti Graçu Machel, udovicu Nelsona Mandele.

°
° ° °

Predsjednik je izrazio duboku zabrinutost zbog opetovanih napada na romsku zajednicu u Ukraijini, od kojih je posljednji rezultirao s jednom osobom koja je smrtno stradala, a njih četiri koje su ranjene. Predsjednik je obitelji žrtve izrazio sućut i poželio brz oporavak ranjenima te izjavio da će se Parlament nastaviti informirati o razvoju situacije kod ukrajinskih nadležnih tijela.


4. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Govorili su: Ska Keller, o pravima Roma u Ukrajini i o zaključcima sastanka Europskog vijeća od 28. lipnja 2018., posebno o ulozi Parlamenta u Dublinskoj reformi (predsjednik je pojasnio svoj govor održan na sastanku Vijeća i potvrdio stajalište Parlamenta o reformi prava na azil te o pitanju vlastitih sredstava), Bruno Gollnisch o parlamentarnim naknadama i primjeni članka 68. stavka 2. Provedbenih mjera za Statut zastupnika u Europskom parlamentu (predsjednik se obvezao provjeriti pitanje), i Daniele Viotti o zabrani Gay Pridea u Istanbulu (predsjednik je potvrdio stajalište Parlamenta o stalnoj obrani prava turskih građana).


5. Sastav Parlamenta

Nadležna tijela Luksemburga objavile su imenovanje Claudea Turmesa za člana vlade od 20. lipnja 2018.

Parlament je priopćio da, u skladu s člankom 7. stavkom 1. Akta o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima, ta funkcija nije u skladu s funkcijom zastupnika u Europskom parlamentu i utvrdio je slobodno zatupničko mjesto s učinkom od 20. lipnja 2018.

°
° ° °

Nadležna tijela Luksemburga također su obavijestila o izboru Tilly Metz za zastupnicu u Europskom parlamentu u zamjenu za Claudea Turmesa s učinkom od 20. lipnja 2018., kao i o izboru Christophea Hansena kao zamjene za Viviane Reding s učinkom od 2. rujna 2018.

Parlament je ta priopćenja primio na znanje.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjere valjanosti zastupničkih mandata ili donese odluka o mogućem sporu Tilly Metz i Christophe Hansen sudjeluju na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavili da ne obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


6. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI, Parlament potvrđuje valjanost mandata Giuseppea Ferrandina s učinkom od 17. travnja 2018.


7. Ispitivanje spojivosti zadaće povjerene zastupniku

Na svojoj je sjednici od 20. lipnja 2018. Odbor JURI, u skladu s člankom 4. stavkom 5. Poslovnika, ispitao spojivost zadaće koju je premijer Francuske povjerio Jeanu Arhtuisu s Aktom od 20. rujna 1976. Riječ je o privremenoj zadaći provjere francuskog sektora kopitara. Odbor je zaključio da je zadaća spojiva s Aktom.


8. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova zastupnika PPE, ALDE i Verts/ALE primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju EU-a i Armenije, EU-a i Azerbajdžana te EU-a i Gruzije: Traian Ungureanu umjesto Ramone Nicole Mănescu

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Ukrajine: Urmas Paet

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta: Urmas Paet

Odbor ITRE: Tilly Metz umjesto Claudea Turmesa

Izaslanstvo za odnose s Indijom: Tilly Metz umjesto Claudea Turmesa

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


9. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik objavljuje odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

—   Odbor ECON, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu kapaciteta pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva (COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD)). Izvjestitelj: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018);

—   Odbor ECON, na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU o sposobnosti pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava te izmjeni Direktiva 98/26/EZ, 2002/47/EZ, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EZ, 2004/25/EZ et 2007/36/EZ (COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD)). Izvjestitelj: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018);

—   Odbor ECON, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD)). Izvjestitelj: Peter Simon (A8-0242/2018);

—   Odbor ECON, na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala (COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD)). Izvjestitelj: Peter Simon (A8-0243/2018);

—   Odbor AFCO, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)). Izvjestitelj: György Schöpflin (A8-0226/2018);

—   Odbor JURI, na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)). Izvjestitelj: Axel Voss (A8-0245/2018).

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, prije ponoći narednog dana, utorka 3. srpnja 2018., da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


10. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je obavijestio da je, zajedno s predsjednikom Vijeća, od prekida sjednice u lipnju 2018. potpisao sljedeće akte, usvojene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (00018/2018/LEX - C8-0305/2018 - 2016/0070(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se reguliraju profesije (00019/2018/LEX - C8-0304/2018 - 2016/0404(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju emisija CO2 i potrošnje goriva novih teških vozila i o izvješćivanju o tim dvama parametrima (00020/2018/LEX - C8-0306/2018 - 2017/0111(COD)).

°
° ° °

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 4. srpnja 2018. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi, utvrđivanju pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja u Sjevernome moru i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 676/2007 i (EZ) br. 1342/2008 (00014/2018/LEX - C8-0298/2018 - 2016/0238(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom u južnom Tihom oceanu (SPRFMO) (00017/2018/LEX - C8-0296/2018 - 2017/0056(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 u pogledu raspona ribolovne smrtnosti i razina očuvanja za određene stokove haringe u Baltičkome moru (00023/2018/LEX - C8-0297/2018 - 2017/0348(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o statistici prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima (kodificirani tekst) (00016/2018/LEX - C8-0295/2018 - 2017/0256(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (00002/2018/LEX - C8-0310/2018 - 2015/0277(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o zamjeni prilogâ A i B Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti (00025/2018/LEX - C8-0311/2018 - 2017/0189(COD));

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Ukrajini (00027/2018/LEX - C8-0312/2018 - 2018/0058(COD)).


11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EZ) br. 810/2009, Uredbe(EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, UredbeXX/2018 [Uredba o interoperabilnosti] i Odluke 2004/512/EZ te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2008/633/PUP (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

INTA, ENVI, ITRE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dopuni homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ENVI, TRAN

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Europskih snaga solidarnosti i o stavljanju izvan snage [Uredbe o Europskim snagama solidarnosti] i Uredbe (EU) br. 375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog fonda za obranu (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET, BUDG, IMCO

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/83/EEZ o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

BUDG, EMPL, ENVI, TRAN, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil i migracije (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, DEVE, BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

INTA, BUDG, CONT, LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA, BUDG, ENVI, REGI, LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

Predsjednik će se u skladu s odredbama članka 287. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Revizorskim sudom.

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

DEVE, INTA, BUDG, ENVI, CULT, LIBE, FEMM

- Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Akta o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima, priloženog Odluci Vijeća 76/787/EZUČ, EEZ, Euratom od 20. rujna 1976. (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP))

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Nacrt izmjene proračuna br. 2 za opći proračun za 2018.: unošenje viška iz financijske godine 2017. (09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju novih psihoaktivnih tvari N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamida (ciklopropil-fentanil) i 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida (metoksiacetil-fentanil) kontrolnim mjerama (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Nacrt izmjene proračuna br. 3 za opći proračun za 2018.: Proširenje instrumenta za izbjeglice u Turskoj (09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

AFET, DEVE, LIBE

2) odbora

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane (12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)) - AFET - izvjestitelj: László Tőkés (A8-0177/2018)

- Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane (2017/2269(INI)) - AFET - izvjestitelj: László Tőkés (A8-0179/2018)

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o pregovorima o sveobuhvatnom sporazumu između EU-a i Azerbajdžana (2017/2056(INI)) - AFET - izvjestiteljica: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

- Izvješće Ususret vanjskoj strategiji EU-a protiv ranih i prisilnih brakova - sljedeći koraci (2017/2275(INI)) - AFET - izvjestitelj: Charles Goerens (A8-0187/2018)

- Izvješće o kršenju prava autohtonih naroda u svijetu, uključujući jagmu za zemljištem (2017/2206(INI)) - AFET - izvjestitelj: Francisco Assis (A8-0194/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)) - INTA - izvjestitelj: Franck Proust (A8-0198/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka) (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)) - TRAN - izvjestitelj: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila u pogledu određenih odredbi o porezima na motorna vozila (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) - TRAN - izvjestiteljica: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)) - IMCO - izvjestiteljica: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)) - TRAN - izvjestiteljica: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

- Izvješće o ulozi gradova u institucionalnom okviru Unije (2017/2037(INI)) - AFCO - izvjestitelj: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) - TRAN - izvjestitelj: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) - TRAN - izvjestitelj: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) - TRAN - izvjestiteljica: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

- Izvješće o načinima reintegracije radnika koji se oporavljaju od ozljede ili bolesti na kvalitetna radna mjesta (2017/2277(INI)) - EMPL - izvjestiteljica: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2018 Europske unije za financijsku godinu 2018.: unošenje viška iz financijske godine 2017. (09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Francuska – EGF/2017/009 FR/ Air France) (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 256/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o obavješćivanju Komisije o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture u Europskoj uniji (COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD)) - ITRE - izvjestiteljica: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

- *** Preporuka o Preporuci o nacrtu Odluke Vijeća o produljenju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE)) - ITRE - izvjestitelj: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o suradnji između Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)) - ITRE - izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

- * Izvješće o izmijenjenom Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS)) - ECON - izvjestitelj: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi (COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)) - ITRE - izvjestitelj: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

- ***I Izvješće o Nacrtu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni članka 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)) - ECON - AFCO - izvjestitelj: Gabriel Mato - izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Novog Zelanda na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)) - INTA - izvjestitelj: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

- Izvješće o klimatskoj diplomaciji (2017/2272(INI)) - AFET - ENVI - : Arne Lietz - izvjestitelj: Jo Leinen (A8-0221/2018)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Iraka, s druge strane (10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)) - AFET - izvjestiteljica: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

- Izvješće o trodimenzionalnom ispisu, izazovu u području prava intelektualnoga vlasništva i građanskopravne odgovornosti (2017/2007(INI)) - JURI - izvjestiteljica: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Hrvatskoj (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS)) - LIBE - izvjestitelj: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću o 73. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda (2018/2040(INI)) - AFET - izvjestitelj: Eugen Freund (A8-0230/2018)

- Izvješće s preporukama Komisiji o Statutu za socijalna i solidarna poduzeća (2016/2237(INL)) - JURI - izvjestitelj: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

- Izvješće o Preporuci Komisije za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i jordanskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI)) - LIBE - izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0232/2018)

- Izvješće o Preporuci Komisije za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Republike Turske o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i turskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI)) - LIBE - izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0233/2018)

- Izvješće o Preporuci Komisije za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Libanonske Republike o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i libanonskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI)) - LIBE - izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0234/2018)

- Izvješće o Preporuci Komisije za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Države Izraela o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i izraelskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI)) - LIBE - izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0235/2018)

- Izvješće o Preporuci Komisije za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Arapske Republike Egipta o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i egipatskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI)) - LIBE - izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0236/2018)

- Izvješće o Preporuci Komisije za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Tunisa o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i tuniskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI)) - LIBE - izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0237/2018)

- Izvješće o prijedlogu za pokretanje pregovora o Preporuci Komisije za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Kraljevine Maroka o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i marokanskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI)) - LIBE - izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0238/2018)

- Izvješće o Preporuci Komisije za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i alžirskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI)) - LIBE - izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0239/2018)


12. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

—   (O-000050/2018) koje je postavio Markus Pieper, u ime odbora ITRE, Komisiji: Definicija malih i srednjih poduzeća (B8-0031/2018);

—   (O-000052/2018) koje je postavila Cecilia Wikström, u ime odbora PETI, Vijeću: Negativne posljedice FATCA-e za građane EU-a, a posebice za "slučajne Amerikance" (B8-0033/2018);

—   (O-000053/2018) koje je postavila Cecilia Wikström, u ime odbora PETI, Komisiji: Negativne posljedice FATCA-e za građane EU-a, a posebice za "slučajne Amerikance" (B8-0032/2018);

—   (O-000065/2018) koje je postavio Claude Moraes, u ime odbora LIBE, Komisiji: Smjernice za države članice kako bi se spriječila kriminalizacija humanitarne pomoći (B8-0034/2018).


13. Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)

Podneseno je sljedeće dulje zastupničko pitanje sa zahtjevom za pisani odgovor i raspravu (članak 130.b Poslovnika):

—   (O-000058/2018) koje su postavili Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler i Patricija Šulin, Komisiji: Dulje zastupničko pitanje - Kršenje temeljnih ljudskih prava žena u Pakistanu (B8-0035/2018).


14. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od srpnja 2018 (PE 624.394/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Ponedjeljka

Nema predloženih izmjena:

Četvrtak

Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika):

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika, predsjednik je predložio sljedeće izmjene:

Naslov rasprave o Moldovi izmijenit će se u “Politička kriza u Moldovi nakon poništavanja izbora za gradonačelnika Kišinjeva”.

Parlament je prihvatio taj prijedlog.

Srijeda

Predsjednik je obavijestio da je od Kluba zastupnika EFDD-a primio prijedlog rezolucije kojom se ulaže prigovor na Delegiranu odluku Komisije kojom se dodjeljuje jamstvo Europske unije Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije, u pogledu Irana (točka 24 zapisnika od 13.6.2018.).

U skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika, o toj će se točki glasovati u srijedu 4. srpnja 2018.

Utorak

Zahtjev Kluba S&D-a o izmjeni naslova izjave Vijeća i Komisije “Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongu” u “Stanje u DR Kongu, posebno u vezi s epidemijom ebole”

Govorili su: Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a,koja je obrazložila zahtjev i Charles Goerens, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (36 za, 151 protiv, 8 suzdržanih) odbio zahtjev.

Zahtjev Kluba ENF-a koji je kao treću točku popodnevnog dnevnog reda htio dodati izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o stanju u Turskoj.

Govorio je Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je obrazložio zahtjev.

Parlament je odbio zahtjev.

Zahtjev Kluba Verts/Ale-a koji je kao treću točku popodnevnog dnevnog reda htio dodati izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o sustavima autonomnog oružja.

Govorio je Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je obrazložio zahtjev

Poimeničnim glasovanjem (126 za, 158 protiv, 5 suzdržanih) Parlament je odbacio zahtjev.

Srijeda

Zahtjev klubova GUE/NGL, ECR i EPP da se o tri izvješća iz paketa o mobilnosti glasuje sljedećim redom: izvješće Merje Kyllönen (A8-0206/2018) (točka 100. konačnog prijedloga dnevnog reda), izvješće Wima van de Campa (A8-0205/2018) (točka 99. konačnog prijedloga dnevnog reda ) i izvješće Ismaila Ertuga (A8-0204/2018) (točka 98. konačnog prijedloga dnevnog reda).

Govorio je Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je obrazložio zahtjev.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (187 za, 92 protiv, 9 suzdržanih) odobrio zahtjev.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

Predsjednik se osvrnuo na prethodnu izjavu Brune Gollnischa (točka 4 zapisnika od 2.7.2018.) i podsjetio da je Sud Europske unije nedavno potvrdio mjerodavni postupak.

Govorio je: Edouard Martin o zahtjevima usmenih prevoditelja (predsjednik je potvrdio nastavak dijaloga između različitih strana).


15. Europski program industrijskog razvoja u području obrane ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Françoise Grossetête predstavila je izvješće.

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

Govorili su: Ioan Mircea Paşcu (izvjestitelj za mišljenje odbora AFET) i Esteban González Pons (izvjestitelj za mišljenje odbora BUDG).

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).

Govorili su: Anneleen Van Bossuyt (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO), Theodor Dumitru Stolojan u ime Kluba zastupnika PPE-a, Edouard Martin u ime Kluba zastupnika S&D-a, Zdzisław Krasnodębski u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dominique Riquet u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Neoklis Sylikiotis u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Molly Scott Cato u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jonathan Bullock u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Christelle Lechevalier u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Lefteris Christoforou, Carlos Zorrinho, Anna Elżbieta Fotyga, Olaf Stuger i Eugen Freund.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Dariusz Rosati, Arne Lietz, Notis Marias, João Ferreira, Maria Spyraki, Maria Grapini i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorili su: Elżbieta Bieńkowska i Françoise Grossetête.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.7 zapisnika od 3.7.2018..


16. Integrirana statistika na razini poljoprivrednih gospodarstava ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011 [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

Maria Gabriela Zoană predstavila je izvješće.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorili su: Ramón Luis Valcárcel Siso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nicola Caputo, u ime Kluba zastupnika S&D-a, James Nicholson, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Matt Carthy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Loiseau, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Paolo De Castro i Tibor Szanyi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Govorili su: Marianne Thyssen i Maria Gabriela Zoană.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.8 zapisnika od 3.7.2018..


17. Kršenje prava autohtonih naroda u svijetu (rasprava)

Izvješće o kršenju prava autohtonih naroda u svijetu, uključujući jagmu za zemljištem [2017/2206(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Francisco Assis (A8-0194/2018)

Francisco Assis predstavio je izvješće.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su: Florent Marcellesi (izvjestitelj za mišljenje Odbora FEMM), Joachim Zeller u ime Kluba zastupnika PPE-a, Caterina Chinnici u ime Kluba zastupnika S&D-a, Renate Weber u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marisa Matias u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean-Luc Schaffhauser u ime Kluba zastupnika ENF-a, Cristian Dan Preda, Merja Kyllönen, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas i Ignazio Corrao.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Julie Ward, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga i Georgios Epitideios.

Govorila je Marianne Thyssen.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorio je Francisco Assis.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.11 zapisnika od 3.7.2018..


18. Ususret vanjskoj strategiji EU-a protiv ranih i prisilnih brakova (rasprava)

Izvješće Ususret vanjskoj strategiji EU-a protiv ranih i prisilnih brakova – sljedeći koraci [2017/2275(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Charles Goerens (A8-0187/2018)

Charles Goerens predstavio je izvješće.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su: Daniela Aiuto (izvjestiteljica za mišljenje odbora FEMM), Bogdan Brunon Wenta u ime Kluba zastupnika PPE-a, Liliana Rodrigues u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nosheena Mobarik u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ángela Vallina u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Klaus Buchner u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jörg Meuthen u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Franz Obermayr u ime Kluba zastupnika ENF-a, Edouard Martin, Marek Jurek, Jordi Solé, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić i Cécile Kashetu Kyenge.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Sirpa Pietikäinen, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Julie Ward i Seán Kelly.

Govorili su: Marianne Thyssen i Charles Goerens.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.13 zapisnika od 4.7.2018..


19. Klimatska diplomacija (rasprava)

Izvješće o klimatskoj diplomaciji [2017/2272(INI)] - Odbor za vanjske poslove - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelji: Arne Lietz i Jo Leinen (A8-0221/2018)

Arne Lietz i Jo Leinen predstavili su izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su: Francesc Gambús u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soledad Cabezón Ruiz u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska u ime Kluba zastupnika ECR-a, Anneli Jäätteenmäki u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lynn Boylan u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Piernicola Pedicini u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, Sirpa Pietikäinen, Francisco Assis, Notis Marias, Julia Reid, Seán Kelly, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Lynn Boylan, Mireille D'Ornano i Maria Spyraki.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Nicola Caputo.

Govorio je Miguel Arias Cañete.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

Govorili su: Arne Lietz i Jo Leinen.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.12 zapisnika od 3.7.2018..


20. 73. zasjedanje Opće skupštine UN-a (rasprava)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću o 73. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda [2018/2040(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Eugen Freund (A8-0230/2018)

Eugen Freund predstavio je izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su: Cristian Dan Preda u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pier Antonio Panzeri u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ilhan Kyuchyuk u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jo Leinen, Barbara Lochbihler u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Elmar Brok i Željana Zovko.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides i Notis Marias.

Govorili su: Miguel Arias Cañete i Eugen Freund.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.12 zapisnika od 5.7.2018..


21. Uloga gradova u institucionalnom okviru Unije (kratko predstavljanje)

Izvješće o ulozi gradova u institucionalnom okviru Unije [2017/2037(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

Kazimierz Michał Ujazdowski održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Notis Marias i Michaela Šojdrová.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 11.5 zapisnika od 3.7.2018..


22. Trodimenzionalni ispis: prava intelektualnoga vlasništva i građanskopravna odgovornost (kratko predstavljanje)

Izvješće o trodimenzionalnom ispisu, izazovu u području prava intelektualnoga vlasništva i građanskopravne odgovornosti [2017/2007(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

Joëlle Bergeron održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Notis Marias i Marie-Christine Boutonnet.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 11.6 zapisnika od 3.7.2018..


PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

23. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Ivan Štefanec, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Mirosław Piotrowski, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Solé, Neoklis Sylikiotis, Tiziana Beghin, Dobromir Sośnierz, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Lívia Járóka, Wajid Khan, Notis Marias, Yana Toom, Stanislav Polčák, Răzvan Popa, Angel Dzhambazki, Andrea Bocskor, Claudiu Ciprian Tănăsescu i Julie Ward.


24. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 624.394/OJMA).


25. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:49 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Albiol Guzmán, Atkinson, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Posljednje ažuriranje: 19. studenog 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti