Index 
Proces-verbal
PDF 283kWORD 82k
Luni, 2 iulie 2018 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarațiile Președintelui
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Componența Parlamentului
 6.Verificarea prerogativelor
 7.Examinarea compatibilității unei misiuni care îi este încredințată unui deputat
 8.Componența comisiilor și delegațiilor
 9.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură]
 10.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 11.Depunere de documente
 12.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 13.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)
 14.Ordinea lucrărilor
 15.Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării ***I (dezbatere)
 16.Statisticile integrate referitoare la ferme ***I (dezbatere)
 17.Încălcarea drepturilor popoarelor indigene din lume (dezbatere)
 18.Către o strategie externă a UE împotriva căsătoriilor timpurii și forțate (dezbatere)
 19.Diplomația în domeniul climei (dezbatere)
 20.Cea de a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (dezbatere)
 21.Rolul orașelor în cadrul instituțional al Uniunii (prezentare succintă)
 22.Imprimarea tridimensională: drepturile de proprietate intelectuală și răspunderea civilă (prezentare succintă)
 23.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 14 iunie 2018, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.00.


3. Declarațiile Președintelui

Președintele a reamintit de comemorarea centenarului nașterii lui Nelson Mandela, laureat al Premiului Saharov în 1988 și simbol al principiilor libertății, egalității, justiției și reconcilierii, valori pe care se întemeiază Uniunea Europeană și Parlamentul. În cooperare cu misiunea Africii de Sud la Bruxelles, Parlamentul participă la evenimentele de comemorare organizând un concert în onoarea lui Nelson Mandela, în spațiul Yehudi Menuhin. Președintele a informat, de asemenea, că, în perioada de sesiune din septembrie, Parlamentul o va avea ca invitată la Strasbourg pe Graça Machel, văduva lui Nelson Mandela.

°
° ° °

Președintele a declarat profunda preocupare a Parlamentului cu privire la atacurile repetate la adresa comunității rome din Ucraina, precizând că ultimul atac de acest tip s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor patru. Președintele a adresat condoleanțe familiei victimei, le-a urat însănătoșire grabnică răniților și a declarat că Parlamentul va continua să solicite informații din partea autorităților ucrainene cu privire la evoluția situației.


4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Au intervenit: Ska Keller, privind drepturile romilor în Ucraina și concluziile reuniunii Consiliului European din 28 iunie 2018, în special cu privire la rolul Parlamentului în cadrul „reformei sistemului Dublin” (Președintele a oferit detalii cu privire la intervenția sa în cursul reuniunii respective a Consiliului și a confirmat poziția Parlamentului cu privire la reforma dreptului de azil și la chestiunea resurselor proprii), Bruno Gollnisch, privind indemnizațiile parlamentare și aplicarea articolului 68 alineatul (2) din Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European (Președintele s-a angajat să verifice chestiunea) și Daniele Viotti, privind interzicerea evenimentului Gay Pride de la Istanbul) (Președintele a confirmat poziția Parlamentului, care protejează în permanență drepturile cetățenilor turci).


5. Componența Parlamentului

Autoritățile competente din Luxemburg au comunicat numirea lui Claude Turmes ca membru al guvernului începând cu 20 iunie 2018.

Parlamentul a luat act că, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, această funcție este incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European și a constatat existența locului vacant rezultat, cu efect de la 20 iunie 2018.

°
° ° °

Autoritățile competente din Luxemburg au comunicat, de asemenea, alegerea în Parlamentul European a lui Tilly Metz, în locul lui Claude Turmes, cu efect de la 20 iunie 2018, precum și alegerea lui Christophe Hansen, în locul lui Viviane Reding, cu efect de la 2 septembrie 2018.

Parlamentul a luat act de alegerea acestora.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Tilly Metz et Christophe Hansen se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


6. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatul lui Giuseppe Ferrandino cu efect de la 17 aprilie 2018.


7. Examinarea compatibilității unei misiuni care îi este încredințată unui deputat

În cursul reuniunii sale din 20 iunie 2018, Comisia JURI a procedat, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, la examinarea compatibilității cu Actul din 20 septembrie 1976 a misiunii temporare privind sectorul hipic din Franța, încredințate de prim-ministrul Franței, Jean Arthuis, și a decis că misiunea este compatibilă cu Actul.


8. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului PPE, ALDE și a Grupului Verts/ALE următoarele cereri de numire:

Delegația la Comisiile parlamentare de cooperare UE-Armenia, UE-Azerbaidjan și UE-Georgia: Traian Ungureanu, care o înlocuiește pe Ramona Nicole Mănescu

Delegația la Comisia de cooperare parlamentară UE-Ucraina: Urmas Paet

Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest: Urmas Paet

ITRE: Tilly Metz, care îl înlocuiește pe Claude Turmes

Delegația pentru relațiile cu India: Tilly Metz, care îl înlocuiește pe Claude Turmes

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


9. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură]

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

—   ECON, pe baza raportului referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD)). Raportor: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018);

—   ECON, pe baza raportului referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 98/26/CE, a Directivei 2002/47/CE, a Directivei 2012/30/UE, a Directivei 2011/35/UE, a Directivei 2005/56/CE, a Directivei 2004/25/CE și a Directivei 2007/36/CE (COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD)). Raportor: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018);

—   ECON, pe baza raportului referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții , riscul de piață, expunerile față de contrapărți centrale, expunerile față de organisme de plasament colectiv, expunerile mari, raportarea și cerințele de publicare a informațiilor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD)). Raportor: Peter Simon (A8-0242/2018);

—   ECON, pe baza raportului referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului (COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD)). Raportor: Peter Simon (A8-0243/2018);

—   AFCO, pe baza raportului referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)). Raportor: György Schöpflin (A8-0226/2018);

—   JURI, pe baza raportului referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)). Raportor: Axel Voss (A8-0245/2018).

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură, un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții al zilei de mâine, marți, 3 iulie, 2018, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


10. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a informat că, de la încheierea perioadei de sesiune din iunie 2018, a procedat, împreună cu Președintele Consiliului, la semnarea următoarelor acte, adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (00018/2018/LEX - C8-0305/2018 - 2016/0070(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii (00019/2018/LEX - C8-0304/2018 - 2016/0404(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi (00020/2018/LEX - C8-0306/2018 - 2017/0111(COD)).

°
° ° °

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri, 4 iulie 2018, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de precizare a detaliilor punerii în aplicare a obligației de debarcare în Marea Nordului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 676/2007 și (CE) nr. 1342/2008 ale Consiliului (00014/2018/LEX - C8-0298/2018 - 2016/0238(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud (SPRFMO) (00017/2018/LEX - C8-0296/2018 - 2017/0056(COD));

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea Baltică (00023/2018/LEX - C8-0297/2018 - 2017/0348(COD));

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat) (00016/2018/LEX - C8-0295/2018 - 2017/0256(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului (00002/2018/LEX - C8-0310/2018 - 2015/0277(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a anexelor A și B la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență (00025/2018/LEX - C8-0311/2018 - 2017/0189(COD));

- Decizia Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei (00027/2018/LEX - C8-0312/2018 - 2018/0058(COD)).


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) nr. 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a RegulamentuluiXX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei2004/512/CE și de abrogare a Deciziei2008/633/JAI a Consiliului (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

BUDG

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 469/2009 al Consiliului privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

INTA, ENVI, ITRE

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerințele minime pentru reutilizarea apei (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de completare a legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

ENVI, TRAN

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a [Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

CULT

aviz :

DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, REGI

- Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate internă (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

BUDG

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

AFET, BUDG, IMCO

- Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS))

retrimis

comisiei competente :

ECON

- Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

BUDG, EMPL, ENVI, TRAN, REGI

- Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, DEVE, BUDG

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, BUDG

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

INTA, BUDG, CONT, LIBE

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

AFET

aviz :

INTA, BUDG, ENVI, REGI, LIBE

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

În conformitate cu dispozițiile articolului 287 din Tratat, Președintele va consulta Curtea de Conturi cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

AFET

aviz :

DEVE, INTA, BUDG, ENVI, CULT, LIBE, FEMM

- Propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP))

retrimis

comisiei competente :

AFCO

- Proiectul de buget rectificativ nr. 2 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2018: Înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2017 (09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aplicarea unor măsuri de control în privința noilor substanțe psihoactive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropancarboxamidă (ciclopropilfentanil) și 2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidă (metoxiacetilfentanil) (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Proiectul de buget rectificativ nr. 3 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2018: extinderea Instrumentului pentru refugiații din Turcia (09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

AFET, DEVE, LIBE

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte (12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)) - AFET - Raportor: László Tőkés (A8-0177/2018)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte (2017/2269(INI)) - AFET - Raportor: László Tőkés (A8-0179/2018)

- Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind negocierile referitoare la Acordul cuprinzător UE-Azerbaidjan (2017/2056(INI)) - AFET - Raportoare: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

- Raport referitor la strategia externă a UE împotriva căsătoriilor forțate și timpurii - etapele următoare (2017/2275(INI)) - AFET - Raportor: Charles Goerens (A8-0187/2018)

- Raport referitor la încălcarea drepturilor popoarelor indigene în lume, inclusiv acapararea de terenuri (2017/2206(INI)) - AFET - Raportor: Francisco Assis (A8-0194/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)) - INTA - Raportor: Franck Proust (A8-0198/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare) (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)) - TRAN - Raportor: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la taxarea vehiculelor (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) - TRAN - Raportoare: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)) - IMCO - Raportoare: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)) - TRAN - Raportoare: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

- Raport referitor la rolul orașelor în cadrul instituțional al Uniunii (2017/2037(INI)) - AFCO - Raportor: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) - TRAN - Raportor: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) - TRAN - Raportor: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) - TRAN - Raportoare: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

- Raport referitor la metodele de reintegrare a lucrătorilor care se recuperează în urma vătămărilor și a bolilor în locuri de muncă de calitate (2017/2277(INI)) - EMPL - Raportoare: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018: Înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2017 (09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)) - BUDG - Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Franța – EGF/2017/009 FR/Air France) (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)) - BUDG - Raportor: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 256/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea către Comisie a proiectelor de investiții în infrastructura energetică din Uniunea Europeană (COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD)) - ITRE - Raportoare: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind prelungirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE)) - ITRE - Raportor: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)) - ITRE - Raportor: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

- * Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind măsuri de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoarea adăugată (COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS)) - ECON - Raportor: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii europene comune pentru calculul de înaltă performanță (COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)) - ITRE - Raportor: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

- ***I Raport referitor la o decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)) - ECON - AFCO - Raportor: Gabriel Mato - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)) - INTA - Raportor: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

- Raport referitor la diplomația în domeniul climei (2017/2272(INI)) - AFET - ENVI - Raportor: Arne Lietz - Raportor: Jo Leinen (A8-0221/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte (10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)) - AFET - Raportoare: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

- Raport referitor la imprimarea tridimensională, o provocare în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și al răspunderii civile (2017/2007(INI)) - JURI - Raportoare: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Croația (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS)) - LIBE - Raportor: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

- Raport referitor la Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului privind cea de-a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (2018/2040(INI)) - AFET - Raportor: Eugen Freund (A8-0230/2018)

- Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind un statut pentru întreprinderile sociale și solidare (2016/2237(INL)) - JURI - Raportor: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

- Raport referitor la recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile iordaniene competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0232/2018)

- Raport referitor la recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Turcia privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile turce competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0233/2018)

- Raport referitor la recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Libaneză privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile libaneze competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0234/2018)

- Raport referitor la recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Statul Israel privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile israeliene competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0235/2018)

- Raport referitor la recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile egiptene competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0236/2018)

- Raport referitor la recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Tunisia privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile tunisiene competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0237/2018)

- Raport referitor la recomandarea Comisiei privind adoptarea de către Consiliu a unei decizii de autorizare a deschiderii de negocieri în vederea unui acord între Uniunea Europeană și Regatul Maroc privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile marocane competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0238/2018)

- Raport referitor la recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile algeriene competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0239/2018)


12. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000050/2018) adresată de Markus Pieper, în numele Comisiei ITRE, Comisiei: Definiția IMM-urilor (B8-0031/2018);

—   (O-000052/2018) adresată de Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, Consiliului: Efectele negative ale Legii conformității fiscale a conturilor străine (FATCA) asupra cetățenilor UE și îndeosebi asupra „americanilor accidentali” (B8-0033/2018);

—   (O-000053/2018) adresată de Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, Comisiei: Efectele negative ale Legii conformității fiscale a conturilor străine (FATCA) asupra cetățenilor UE și îndeosebi asupra „americanilor accidentali” (B8-0032/2018);

—   (O-000065/2018) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Orientări pentru statele membre pentru a preveni incriminarea asistenței umanitare (B8-0034/2018).


13. Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)

A fost depusă următoarea interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (articolul 130b din Regulamentul de procedură):

—   (O-000058/2018) adresată de Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler și Patricija Šulin, Comisiei: Interpelare majoră - Încălcarea drepturilor fundamentale ale femeilor în Pakistan (B8-0035/2018).


14. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din iulie 2018 (PE 624.394/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Joi

Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură):

după consultarea grupurilor politice, Președintele a propus următoarea modificare:

Titlul dezbaterii privind „Moldova” va fi modificat astfel: „Criza politică din Moldova în urma invalidării alegerilor locale de la Chișinău”.

Parlamentul a aprobat propunerea.

Miercuri

Președintele a anunțat că a primit din partea Grupului EFDD o propunere de rezoluție prin care se formulează obiecțiuni la decizia delegată a Comisiei de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii, în ceea ce privește Iranul (punctul 24 al PV din 13.6.2018).

În conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, acest punct va fi supus la vot miercuri, 4 iulie 2018.

Marți

Solicitare din partea Grupului S&D de modificare a titlului declarațiilor Consiliului și Comisiei „Epidemie de ebola în Republica Democratică Congo” (punctul 90 din PDOJ) în „Situația din R.D. Congo, în special cu privire la epidemia de ebola”.

Au intervenit: Maria Arena, în numele Grupului S&D, care a motivat solicitarea, și Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, împotriva solicitării.

Cu VE (36 pentru, 151 împotrivă, 8 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Solicitare din partea Grupului ENF de adăugare drept al treilea punct pe ordinea de zi a reuniunii de după-amiază a unei Declarații a Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind „Situația din Turcia”.

A intervenit Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, care a motivat cererea.

Parlamentul a respins cererea.

Solicitare din partea Grupului Verts/ALE de adăugare drept al treilea punct pe ordinea de zi a reuniunii de după-amiază a unei Declarații a Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind „Sistemele de arme autonome”.

A intervenit Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea.

Parlamentul a respins cererea prin AN (126 pentru, 158 împotrivă, 5 abțineri).

Miercuri

Solicitare din partea grupurilor GUE/NGL, ECR și PPE de supunere la vot a celor trei rapoarte din pachetul „Mobilitate” în următoarea ordine: raportul Merja Kyllönen (A8-0206/2018) (punctul 100 din PDOJ), raportul Wim van de Camp (A8-0205/2018) (punctul 99 din PDOJ) și raportul Ismail Ertug (A8-0204/2018) (punctul 98 din PDOJ).

A intervenit Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea.

Cu VE (187 pentru, 92 împotrivă, 9 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Președintele a revenit asupra intervenției precedente a lui Bruno Gollnisch (punctul 4 al PV din 2.7.2018) și a reamintit că Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat recent regularitatea procedurii aplicate.

A intervenit: Edouard Martin, privind revendicările interpreților (Președintele a confirmat continuarea dialogului între părți).


15. Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Françoise Grossetête și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Au intervenit: Ioan Mircea Paşcu (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET) și Esteban González Pons (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG).

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Au intervenit: Anneleen Van Bossuyt (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Theodor Dumitru Stolojan, în numele Grupului PPE, Edouard Martin, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Dominique Riquet, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Bullock, în numele Grupului EFDD, Christelle Lechevalier, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Lefteris Christoforou, Carlos Zorrinho, Anna Elżbieta Fotyga, Olaf Stuger și Eugen Freund.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dariusz Rosati, Arne Lietz, Notis Marias, João Ferreira, Maria Spyraki, Maria Grapini și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit: Elżbieta Bieńkowska și Françoise Grossetête.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.7 al PV din 3.7.2018.


16. Statisticile integrate referitoare la ferme ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011 [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

Maria Gabriela Zoană și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit: Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, Nicola Caputo, în numele Grupului S&D, James Nicholson, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Loiseau, în numele Grupului ENF, Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Paolo De Castro și Tibor Szanyi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Maria Gabriela Zoană.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.8 al PV din 3.7.2018.


17. Încălcarea drepturilor popoarelor indigene din lume (dezbatere)

Raport referitor la încălcarea drepturilor popoarelor indigene din lume, inclusiv acapararea de terenuri [2017/2206(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Francisco Assis (A8-0194/2018)

Francisco Assis și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Florent Marcellesi (raportorul pentru aviz al Comisiei FEMM), Joachim Zeller, în numele Grupului PPE, Caterina Chinnici, în numele Grupului S&D, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Cristian Dan Preda, Merja Kyllönen, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas și Ignazio Corrao.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Julie Ward, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga și Georgios Epitideios.

A intervenit Marianne Thyssen.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

A intervenit Francisco Assis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.11 al PV din 3.7.2018.


18. Către o strategie externă a UE împotriva căsătoriilor timpurii și forțate (dezbatere)

Către o strategie externă a UE împotriva căsătoriilor timpurii și forțate - etape următoare [2017/2275(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Charles Goerens (A8-0187/2018)

Charles Goerens și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Daniela Aiuto (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE, Liliana Rodrigues, în numele Grupului S&D, Nosheena Mobarik, în numele Grupului ECR, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Jörg Meuthen, în numele Grupului EFDD, Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, Edouard Martin, Marek Jurek, Jordi Solé, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić și Cécile Kashetu Kyenge.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Sirpa Pietikäinen, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Julie Ward și Seán Kelly.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Charles Goerens.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.13 al PV din 4.7.2018.


19. Diplomația în domeniul climei (dezbatere)

Raport referitor la diplomația în domeniul climei [2017/2272(INI)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportori: Arne Lietz și Jo Leinen (A8-0221/2018)

Arne Lietz și Jo Leinen și-au prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Francesc Gambús, în numele Grupului PPE, Soledad Cabezón Ruiz, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Sirpa Pietikäinen, Francisco Assis, Notis Marias, Julia Reid, Seán Kelly, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lynn Boylan, Mireille D'Ornano și Maria Spyraki.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Nicola Caputo.

A intervenit Miguel Arias Cañete.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit: Arne Lietz și Jo Leinen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.12 al PV din 3.7.2018.


20. Cea de a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (dezbatere)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului privind cea de a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite [2018/2040(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Eugen Freund (A8-0230/2018)

Eugen Freund și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jo Leinen, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Elmar Brok și Željana Zovko.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides și Notis Marias.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Eugen Freund.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.12 al PV din 5.7.2018.


21. Rolul orașelor în cadrul instituțional al Uniunii (prezentare succintă)

Raport referitor la rolul orașelor în cadrul instituțional al Uniunii [2017/2037(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

Kazimierz Michał Ujazdowski a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Notis Marias și Michaela Šojdrová.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 11.5 al PV din 3.7.2018.


22. Imprimarea tridimensională: drepturile de proprietate intelectuală și răspunderea civilă (prezentare succintă)

Raport referitor la imprimarea tridimensională, o provocare în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și al răspunderii civile [2017/2007(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

Joëlle Bergeron a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Notis Marias și Marie-Christine Boutonnet.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 11.6 al PV din 3.7.2018.


A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

23. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Ivan Štefanec, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Mirosław Piotrowski, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Solé, Neoklis Sylikiotis, Tiziana Beghin, Dobromir Sośnierz, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Lívia Járóka, Wajid Khan, Notis Marias, Yana Toom, Stanislav Polčák, Răzvan Popa, Angel Dzhambazki, Andrea Bocskor, Claudiu Ciprian Tănăsescu și Julie Ward.


24. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 624.394/OJMA).


25. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.49.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Atkinson, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Ultima actualizare: 19 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate