Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο

4. Επισκόπηση της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (συνέχεια της συζήτησης)
CRE

Επισκόπηση της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (2018/2592(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: βλ. σημείο 2)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η αποκατάσταση του ηχητικού συστήματος καθυστέρησε εξαιτίας ορισμένων βουλευτών που ενήργησαν προς υποστήριξη των αιτημάτων των διερμηνέων.

Ο Boyko Borissov (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος του Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, λόγω του τεχνικού προβλήματος, οι εργασίες της ολομέλειας θα καθυστερήσουν κατά 30 λεπτά, και η ώρα των ψηφοφοριών θα αρχίσει στις 12.30.

Ο Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Επιτροπής.

Παρεμβαίνει ο Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel (μέλος της Επιτροπής) και Boyko Borissov.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου