Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 3. července 2018 - Štrasburk

6. Představení programu činností rakouského předsednictví (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Představení programu činností rakouského předsednictví (2018/2593(RSP))

Sebastian Kurz (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

Předseda učinil krátké prohlášení.

Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Ulrike Trebesius za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFDD, Harald Vilimsky za skupinu ENF, a David Borrelli – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Cecilia Wikström, Michel Reimon, Dimitrios Papadimoulis, Laura Agea, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Daniel Caspary, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Peter Lundgren, Andrzej Grzyb, Mercedes Bresso, Branislav Škripek, Rolandas Paksas, Pilar del Castillo Vera, Evelyn Regner, Elisabetta Gardini, Eric Andrieu, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Eugen Freund a Monika Beňová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, José Blanco López, Notis Marias, Thomas Waitz, Georgios Epitideios, Maria Spyraki a Maria Grapini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Vystoupili: Jean-Claude Juncker a Sebastian Kurz.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Poslední aktualizace: 19. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí