Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 3 lipca 2018 r. - Strasburg

6. Przedstawienie programu działań austriackiej prezydencji Rady (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Przedstawienie programu działań austriackiej prezydencji Rady (2018/2593(RSP))

Sebastian Kurz (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie.

Przewodniczący wygłosił krótkie przemówienie.

Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Ulrike Trebesius w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF i David Borrelli niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Cecilia Wikström, Michel Reimon, Dimitrios Papadimoulis, Laura Agea, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Daniel Caspary, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Peter Lundgren, Andrzej Grzyb, Mercedes Bresso, Branislav Škripek, Rolandas Paksas, Pilar del Castillo Vera, Evelyn Regner, Elisabetta Gardini, Eric Andrieu, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Eugen Freund i Monika Beňová.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, José Blanco López, Notis Marias, Thomas Waitz, Georgios Epitideios, Maria Spyraki i Maria Grapini.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Głos zabrali: Jean-Claude Juncker i Sebastian Kurz.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności