Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 3 juli 2018 - Strasbourg

6. Redogörelse för det österrikiska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Redogörelse för det österrikiska ordförandeskapets verksamhetsprogram (2018/2593(RSP))

Sebastian Kurz (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talmannen höll ett kort anförande.

Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Ulrike Trebesius för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Harald Vilimsky för ENF-gruppen, och David Borrelli, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Cecilia Wikström, Michel Reimon, Dimitrios Papadimoulis, Laura Agea, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Daniel Caspary, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Peter Lundgren, Andrzej Grzyb, Mercedes Bresso, Branislav Škripek, Rolandas Paksas, Pilar del Castillo Vera, Evelyn Regner, Elisabetta Gardini, Eric Andrieu, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Eugen Freund och Monika Beňová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, José Blanco López, Notis Marias, Thomas Waitz, Georgios Epitideios, Maria Spyraki och Maria Grapini.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talare: Jean-Claude Juncker och Sebastian Kurz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy