Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 3 juli 2018 - Straatsburg

9. Samenstelling Parlement

Kaja Kallas heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van haar ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 5 september 2018.

Overeenkomstig artikel 4 van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

Laatst bijgewerkt op: 19 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid