Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg

9. Zloženie Parlamentu

Kaja Kallas podala písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslankyne Parlamentu s účinnosťou od 5. septembra 2018.

V súlade s článkom 4 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od uvedeného dátumu a informoval o tom príslušný národný orgán.

Posledná úprava: 19. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia