Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0003(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0217/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0217/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2018 - 11.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0271

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο

11.3. Κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (άρθρο 150 του Κανονισμού) * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων [COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0271)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου