Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2059(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0210/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0210/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2018 - 11.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0272

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο

11.4. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/009 FR/Air France (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία - EGF/2017/009 FR Air France) [COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0272)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου