Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0125(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0037/2018

Ingivna texter :

A8-0037/2018

Debatter :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Omröstningar :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0275

Protokoll
Tisdagen den 3 juli 2018 - Strasbourg

11.7. Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, GEMENSAM FÖRKLARING och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2018)0275)

Inlägg:

Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen, innan omröstningen, för att begära att ändringsförslag läggs fram för omröstning innan den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (207 röster för, 436 röster emot, 32 nedlagda röster).

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy