Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 3. července 2018 - Štrasburk

11. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


11.1. Dohoda o spolupráci mezi EU a Agenturou pro bezpečnost letového provozu v Africe a na Madagaskaru *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a Agenturou pro bezpečnost letového provozu v Africe a na Madagaskaru (ASECNA) na vývoji družicové navigace a poskytování souvisejících služeb v oblasti působnosti ASECNA ve prospěch civilního letectví [11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0269)

Parlament schválil uzavření dohody.


11.2. Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a USA *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických [08166/2018 - C8-0259/2018- 2018/0067(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0270)

Parlament udělil souhlas s prodloužením platnosti dohody.


11.3. Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (článek 150 jednacího řádu) * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku [COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0271)


11.4. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/009 FR/Air France (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Francie – EGF/2017/009 FR/ Air France) [COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0272)


11.5. Úloha měst v institucionálním rámci Unie (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o úloze měst v institucionálním rámci Unie [2017/2037(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0273)


11.6. Trojrozměrný tisk: práva duševního vlastnictví a občanskoprávní odpovědnost (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o trojrozměrném tisku jakožto výzvě v oblastech práv duševního vlastnictví a občanskoprávní odpovědnosti [2017/2007(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0274)


11.7. Program rozvoje evropského obranného průmyslu ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA, SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schválen (P8_TA(2018)0275)

Vystoupení

Před hlasováním Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE s žádostí, aby se v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu o pozměňovacích návrzích hlasovalo před předběžnou dohodou.

Parlament žádost zamítl EH (207 pro, 436 proti, 32 se zdrželo).


11.8. Integrovaná zemědělská statistika ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o integrované zemědělské statistice a o zrušení nařízení (ES) č. 1166/20081 a (EU) č. 1337/2011 [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0276)


11.9. Povinnost informovat o investičních projektech do energetické infrastruktury: zrušení ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 256/2014 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie [COM(2017)0769 - C8-0448/2017- 2017/0347(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE

schválen (P8_TA(2018)0277)


11.10. Opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty * (hlasování)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty [COM(2017)0706 - C8-0441/2017- 2017/0248(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0278)


11.11. Porušování práv původních obyvatel ve světě (hlasování)

Zpráva o porušování práv původních obyvatel ve světě, včetně zabírání půdy [2017/2206(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Francisco Assis (A8-0194/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (výbor AFET)

přijat (P8_TA(2018)0279)


11.12. Diplomacie v oblasti klimatu (hlasování)

Zpráva o diplomacii v oblasti klimatu [2017/2272(INI)] - Výbor pro zahraniční věci - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajové: Arne Lietz a Jo Leinen (A8-0221/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0280)

Poslední aktualizace: 19. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí