Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 3. srpnja 2018. - Strasbourg

11. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


11.1. Sporazum o suradnji između EU-a i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o suradnji između Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva [11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0269)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


11.2. Produljenje Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između EU-a i SAD-a *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o produljenju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Sjedinjenih Američkih Država [08166/2018 - C8-0259/2018- 2018/0067(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0270)

Parlament je odobrio produljenje Sporazuma.


11.3. Europsko zajedničko poduzeće za računalstvo visokih performansi (članak 150. Poslovnika) * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi [COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE I AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0271)


11.4. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/009 FR/Air France (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Francuska – EGF/2017/009 FR/ Air France) [COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0272)


11.5. Uloga gradova u institucionalnom okviru Unije (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o ulozi gradova u institucionalnom okviru Unije [2017/2037(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0273)


11.6. Trodimenzionalni ispis: prava intelektualnoga vlasništva i građanskopravna odgovornost (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o trodimenzionalnom ispisu, izazovu u području prava intelektualnoga vlasništva i građanskopravne odgovornosti [2017/2007(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0274)


11.7. Europski program industrijskog razvoja u području obrane ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM, ZAJEDNIČKA IZJAVA i IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2018)0275)

Govorili su:

Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, prije glasovanja, kako bi zatražio glasoavnje o amandmanu prije skalpanja privremenog sporazuma, u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (207 za, 436 protiv, 32 suzdržanih) odbio zahtjev.


11.8. Integrirana statistika na razini poljoprivrednih gospodarstava ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011 [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0276)


11.9. Obavješćivanje o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture: stavljanje izvan snage ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 256/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o obavješćivanju Komisije o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture u Europskoj uniji [COM(2017)0769 - C8-0448/2017- 2017/0347(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2018)0277)


11.10. Mjere za jačanje administrativne suradnje u području poreza na dodanu vrijednost * (glasovanje)

Izvješće o izmijenjenom Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost [COM(2017)0706 - C8-0441/2017- 2017/0248(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0278)


11.11. Kršenje prava autohtonih naroda u svijetu (glasovanje)

Izvješće o kršenju prava autohtonih naroda u svijetu, uključujući jagmu za zemljištem [2017/2206(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Francisco Assis (A8-0194/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio Klub ENF-a)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE (odbor AFET)

Usvojen (P8_TA(2018)0279)


11.12. Klimatska diplomacija (glasovanje)

Izvješće o klimatskoj diplomaciji [2017/2272(INI)] - Odbor za vanjske poslove - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelji: Arne Lietz i Jo Leinen (A8-0221/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0280)

Posljednje ažuriranje: 19. studenog 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti