Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 3. července 2018 - Štrasburk

12. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Kazimierz Michał Ujazdowski - A8-0203/2018
Curzio Maltese, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Daniel Hannan

zpráva Joëlle Bergeron - A8-0223/2018
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák a Daniel Hannan

zpráva Françoise Grossetête - A8-0037/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Xabier Benito Ziluaga, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, John Howarth a Dobromir Sośnierz

zpráva Maria Gabriela Zoană - A8-0300/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi a Notis Marias

zpráva Francisco Assis - A8-0194/2018
Younous Omarjee, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Adam Szejnfeld a Molly Scott Cato

zpráva Arne Lietz a Jo Leinen - A8-0221/2018
Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Seán Kelly a Michaela Šojdrová.

Poslední aktualizace: 19. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí