Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. július 3., Kedd - Strasbourg

16. Az Európai Tanács június 28–29-i ülésének következtetései (vita)
CRE

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozata: Az Európai Tanács június 28–29-i ülésének következtetései (2018/2591(RSP))

Az elnök a vita bevezetéseképpen rövid nyilatkozatot tesz, és emlékeztet rá, hogy a Parlament határozottan kérni fogja a Tanácstól, hogy fogadja el a menedékjogi reformot.

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Raffaele Fitto, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Curzio Maltese, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Diane James, független.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michaela Šojdrová, Hans-Olaf Henkel, Sven Giegold, João Pimenta Lopes, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Esteban González Pons, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Iratxe García Pérez, Tanja Fajon, Richard Sulík, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Ernest Urtasun, Javier Couso Permuy, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Dobromir Sośnierz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Renaud Muselier, Paulo Rangel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ana Gomes, Elena Valenciano, Laurenţiu Rebega, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Angelo Ciocca, Lampros Fountoulis, Luděk Niedermayer, Birgit Sippel, Sander Loones, Kristina Winberg, Danilo Oscar Lancini, Konstantinos Papadakis, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Zoltán Balczó, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tonino Picula, Elly Schlein, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernard Monot, Knut Fleckenstein, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès és Seb Dance.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Sylvie Guillaume és Mirosław Piotrowski.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja) és Donald Tusk.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Utolsó frissítés: 2018. november 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat