Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 3 iulie 2018 - Strasbourg

16. Concluziile reuniunii Consiliului European din 28 și 29 iunie 2018 (dezbatere)
CRE

Declarația Consiliului European și a Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 28 și 29 iunie 2018 (2018/2591(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație ca introducere a dezbaterii și a reamintit că Parlamentul este hotărât să îi ceară Consiliului să adopte reforma sistemului de azil.

Donald Tusk (Președintele Consiliului European) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Curzio Maltese, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, și Diane James, neafiliată.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Hans-Olaf Henkel, Sven Giegold, João Pimenta Lopes, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Esteban González Pons, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Iratxe García Pérez, Tanja Fajon, Richard Sulík, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Ernest Urtasun, Javier Couso Permuy, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hilde Vautmans, Dobromir Sośnierz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Renaud Muselier, Paulo Rangel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ana Gomes, Elena Valenciano, Laurenţiu Rebega, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Angelo Ciocca, Lampros Fountoulis, Luděk Niedermayer, Birgit Sippel, Sander Loones, Kristina Winberg, Danilo Oscar Lancini, Konstantinos Papadakis, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Zoltán Balczó, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tonino Picula, Elly Schlein, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bernard Monot, Knut Fleckenstein, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès și Seb Dance.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Michaela Šojdrová.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Sylvie Guillaume și Mirosław Piotrowski.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) și Donald Tusk.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Ultima actualizare: 19 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate