Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. július 3., Kedd - Strasbourg

17. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a parlamenti bizottságok:

- Jelentés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről szóló nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal (2010/0310M(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

- ***I Jelentés a 2017/825/EU rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 3/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról: a törökországi menekülteket támogató eszköz meghosszabbítása (09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

- Ajánlás az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló tanács határozat tervezetéről (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)) - AFCO bizottság - Előadók: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

Utolsó frissítés: 2018. november 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat