Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 3 iulie 2018 - Strasbourg

17. Depunere de documente

Următoarele rapoarte au fost depuse de comisiile parlamentare:

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte (2010/0310M(NLE)) - AFET - Raportoare: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)) - REGI - Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea III – Comisia: prelungirea Instrumentului pentru refugiații din Turcia (09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)) - BUDG - Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

- Recomandare referitoare la Proiectul de decizie a Consiliului de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)) - AFCO - Raportori: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

Ultima actualizare: 19 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate