Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0123(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0204/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hlasování :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Vysvětlení hlasování
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0341

Zápis
Úterý, 3. července 2018 - Štrasburk

18. Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy ***I – Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***I – Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp a Ismail Ertug uvedli zprávy.

Vystoupili: Martina Dlabajová (zpravodajka výboru EMPL) a Georges Bach (zpravodaj výboru EMPL).

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Verónica Lope Fontagné (zpravodajka výboru EMPL), Andor Deli za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Marie-Pierre Vieu za skupinu GUE/NGL, Margot Parker za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová a Richard Sulík.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto a Maria Grapini.

Vystoupili: Violeta Bulc, Merja Kyllönen a Ismail Ertug.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.1 zápisu ze dne 4.7.2018, bod 9.2 zápisu ze dne 4.7.2018 a bod 9.3 zápisu ze dne 4.7.2018.

Poslední aktualizace: 19. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí