Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0123(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A8-0204/2018

Viták :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Szavazatok :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
A szavazatok indokolása
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0341

Jegyzőkönyv
2018. július 3., Kedd - Strasbourg

18. Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok ***I – Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel történő helymeghatározás ***I – Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez ***I (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Jelentés az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Jelentés az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp és Ismail Ertug előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Martina Dlabajová (az EMPL bizottság véleményének előadója) és Georges Bach (az EMPL bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Verónica Lope Fontagné (az EMPL bizottság véleményének előadója), Deli Andor, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Pierre Vieu, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová és Richard Sulík.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto és Maria Grapini.

Felszólal: Violeta Bulc, Merja Kyllönen és Ismail Ertug.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.7.4-i jegyzőkönyv, 9.1. pont , 2018.7.4-i jegyzőkönyv, 9.2. pont és 2018.7.4-i jegyzőkönyv, 9.3. pont .

Utolsó frissítés: 2018. november 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat