Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0123(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0204/2018

Dezbateri :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Voturi :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Explicaţii privind voturile
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0341

Proces-verbal
Marţi, 3 iulie 2018 - Strasbourg

18. Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier ***I - Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***I - Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp și Ismail Ertug își prezintă rapoartele.

Au intervenit: Martina Dlabajová (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL) și Georges Bach (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL).

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Verónica Lope Fontagné (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Andor Deli, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Pierre Vieu, în numele Grupului GUE/NGL, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová și Richard Sulík.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto și Maria Grapini.

Au intervenit: Violeta Bulc, Merja Kyllönen și Ismail Ertug.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.1 al PV din 4.7.2018, punctul 9.2 al PV din 4.7.2018 și punctul 9.3 al PV din 4.7.2018.

Ultima actualizare: 19 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate