Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/0123(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A8-0204/2018

Razprave :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Obrazložitev glasovanja
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0341

Zapisnik
Torek, 3. julij 2018 - Strasbourg

18. Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I - Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi ***I - Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa ***I (razprava)
CRE

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp in Ismail Ertug so predstavili poročila.

Govorila sta Martina Dlabajová (pripravljavka mnenja odbora EMPL) in Georges Bach (pripravljavec mnenja odbora EMPL).

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Verónica Lope Fontagné (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Andor Deli v imenu skupine (prvi del) PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine (prvi del) S&D, Kosma Złotowski v imenu skupine (prvi del) ECR, Pavel Telička v imenu skupine (prvi del) ALDE, Karima Delli v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Marie-Pierre Vieu v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Margot Parker v imenu skupine (prvi del) EFDD, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine (prvi del) ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec samostojna poslanka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová in Richard Sulík.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto in Maria Grapini.

Govorili so Violeta Bulc, Merja Kyllönen in Ismail Ertug.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.1 zapisnika z dne 4.7.2018, točka 9.2 zapisnika z dne 4.7.2018 in točka 9.3 zapisnika z dne 4.7.2018.

Zadnja posodobitev: 19. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov