Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 3. juli 2018 - Strasbourg

19. Migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets grænser (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets grænser (2018/2770(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Taler: Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere: Francisco Assis for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra José Inácio Faria, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Fernando Ruas, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Dita Charanzová, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam og Verónica Lope Fontagné.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Julie Ward og João Pimenta Lopes, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra José Inácio Faria.

Taler: Christos Stylianides.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.13 i protokollen af 5.7.2018.

Seneste opdatering: 19. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik