Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 3. juuli 2018 - Strasbourg

19. Rändekriis ja humanitaarolukod Venezuelas ja selle piiridel (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Rändekriis ja humanitaarolukod Venezuelas ja selle piiridel (2018/2770(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel avaldusega.

Sõna võttis Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võtsid Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada José Inácio Faria, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Fernando Ruas, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Dita Charanzová, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam ja Verónica Lope Fontagné.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Julie Ward ja João Pimenta Lopes, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada José Inácio Faria.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2018 protokollipunkt 6.13.

Viimane päevakajastamine: 19. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika