Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 3. heinäkuuta 2018 - Strasbourg

19. Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla (2018/2770(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää José Inácio Faria, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Fernando Ruas, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Dita Charanzová, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam ja Verónica Lope Fontagné.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Julie Ward ja João Pimenta Lopes, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää José Inácio Faria.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.13.

Päivitetty viimeksi: 19. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö