Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. július 3., Kedd - Strasbourg

19. A migrációs válság és a humanitárius helyzet Venezuelában és határain (vita)
CRE

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A migrációs válság és a humanitárius helyzet Venezuelában és határain (2018/2770(RSP))

Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
JÁRÓKA Lívia alelnök

Felszólal: Francisco Assis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: José Inácio Faria, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Fernando Ruas, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Dita Charanzová, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam és Verónica Lope Fontagné.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Julie Ward és João Pimenta Lopes, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: José Inácio Faria.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.7.5-i jegyzőkönyv, 6.13. pont .

Utolsó frissítés: 2018. november 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat