Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2018 m. liepos 3 d. - Strasbūras

19. Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje (2018/2770(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Francisco Assis S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu (nesutiko, kad José Inácio Faria pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Fernando Ruas, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Dita Charanzová, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam ir Verónica Lope Fontagné.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Julie Ward ir João Pimenta Lopes (nesutiko, kad José Inácio Faria pateiktų mėlynosios kortelės klausimą).

Kalbėjo Christos Stylianides.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 07 05 protokolo 6.13 punktas

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika