Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 3 juli 2018 - Straatsburg

19. De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (2018/2770(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren José Inácio Faria, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Fernando Ruas, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Dita Charanzová, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam en Verónica Lope Fontagné.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Julie Ward en João Pimenta Lopes, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren José Inácio Faria.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.13 van de notulen van 5.7.2018.

Laatst bijgewerkt op: 19 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid