Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 3 iulie 2018 - Strasbourg

19. Criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele acestei țări (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele acestei țări (2018/2770(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

A intervenit Agustín Díaz de Mera García Consuegra, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit: Francisco Assis, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către José Inácio Faria, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Fernando Ruas, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Dita Charanzová, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam și Verónica Lope Fontagné.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Julie Ward și João Pimenta Lopes, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către José Inácio Faria.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.13 al PV din 5.7.2018.

Ultima actualizare: 19 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate