Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 3 juli 2018 - Strasbourg

19. Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Francisco Assis för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från José Inácio Faria, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Fernando Ruas, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Dita Charanzová, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam och Verónica Lope Fontagné.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Julie Ward och João Pimenta Lopes, som avböjde en fråga ("blått kort") från José Inácio Faria.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 5.7.2018.

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy