Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο

22. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Οι Kristina Winberg και Peter Lundgren έχουν ενταχθεί στην Ομάδα ECR από 3 Ιουλίου 2018.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου