Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2769(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000065/2018

Внесени текстове :

O-000065/2018 (B8-0034/2018)

Разисквания :

PV 03/07/2018 - 23
CRE 03/07/2018 - 23

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.14

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 3 юли 2018 г. - Страсбург

23. Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната помощ (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000065/2018) зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната помощ (B8-0034/2018)

Judith Sargentini (в качеството на заместник на автора) разви въпроса.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Frank Engel, от името на групата PPE, Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, Jussi Halla-aho, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, David Coburn, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Eva Joly, Steeve Briois, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Barbara Matera, Cécile Kashetu Kyenge и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga и Georgios Epitideios.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Предложението за резолюция, което следва да бъде внесено в съответствие с член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъде обявено впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.14 от протокола от 5.7.2018 г.

Последно осъвременяване: 4 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност