Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2769(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000065/2018

Ingivna texter :

O-000065/2018 (B8-0034/2018)

Debatter :

PV 03/07/2018 - 23
CRE 03/07/2018 - 23

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.14

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 3 juli 2018 - Strasbourg

23. Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000065/2018) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras (B8-0034/2018)

Judith Sargentini (ersättare för frågeställaren) utvecklade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Frank Engel för PPE-gruppen, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Eva Joly, Steeve Briois, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Barbara Matera, Cécile Kashetu Kyenge och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga och Georgios Epitideios.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Resolutionsförslaget (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.14 i protokollet av den 5.7.2018.

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy