Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0238(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0177/2018

Разисквания :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0283

Протокол
Вторник, 3 юли 2018 г. - Страсбург

25. Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕВРАТОМ и Армения *** - Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕВРАТОМ и Армения (резолюция) (разискване)
CRE

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: László Tőkés (A8-0177/2018)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна [2017/2269(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: László Tőkés (A8-0179/2018)

László Tőkés представи препоръката и доклада.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: David McAllister, от името на групата PPE, Janusz Zemke, от името на групата S&D, Sajjad Karim, от името на групата ECR, Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Frank Engel, Jaromír Štětina, Željana Zovko и Michaela Šojdrová.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Jiří Pospíšil.

Изказаха се: Federica Mogherini и László Tőkés.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 4.7.2018 г и точка 6.4 от протокола от 4.7.2018 г.

Последно осъвременяване: 4 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност